Shayari 2 Lines – Apni Chhab Banaikay, Jo Main Pi Kay Paas Gayi

Apni Chhab Banaikay, Jo Main Pi Kay Paas Gayi;
Chhab Dekhi Jab Piyu Ki So Apni Bhool Gayi!

~ Amir Khusrow