Inspirational Hindi Shayari – Waqt Kisi Ka Saga Nahi Hota

Waqt Kisi Ka Saga Nahi Hota Hai ARIF

Girgit Ki Tarah Rang Badalne Ka
Huner Hasil Hai Ise..

 

Submitted By : MUHAMMAD ARIF CHEETAL, Muzaffarnagar